Sponsoring

Bij Univé Samen geloven we in de kracht van samenwerking en solidariteit. Als coöperatie streven we ernaar om samen met onze leden lokale initiatieven te ondersteunen en hier een bijdrage aan te leveren. In lijn met deze visie erkennen we het belang van samenwerkingen en investeringen die bijdragen aan het welzijn van onze leden en niet leden. Het ontwikkelen van een doordacht sponsorbeleid is een essentieel onderdeel van onze inzet voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en het versterken van de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn.

Dit sponsorbeleid richt zich niet alleen op het ondersteunen van evenementen en initiatieven, maar ook op het aangaan van partnerschappen die waarde toevoegen aan zowel onze organisatie als de gemeenschap. Door te investeren in projecten en activiteiten die aansluiten bij onze kernwaarden van solidariteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, streven we ernaar een positieve impact te hebben op diverse gebieden zoals gezondheid, veiligheid, cultuur en sport.

Univé Samen staat open voor samenwerkingen die niet alleen onze merkidentiteit versterken, maar ook bijdragen aan het opbouwen van lokale gemeenschappen. We kijken uit naar samenwerkingen die ons in staat stellen gezamenlijk een positieve impact te creëren en onze missie van “Samen voor en met elkaar” verder te versterken.

Voorwaarden sponsorverzoeken

Het sponsorverzoek:

 • Is ingediend via het online aanvraagformulier.
 • Heeft betrekking op (leden in) het werkgebied van Univé Samen.
 • Is afkomstig van eigen relaties/verzekerden (afhankelijk van de organisatie)
 • Wordt aangegaan voor een eenmalige sponsoring, indien de sponsoring doorlopend is, is dit voor maximaal een jaar. Automatische verleningen/facturen voor een daaropvolgend jaar worden niet geaccepteerd. Er dient een nieuwe aanvraag te worden verstuurd via het aanmeldformulier.
 • Geeft mogelijkheid tot een tegenprestatie, denk hierbij aan Univé uitingen, beschikbaar stellen van een wederdienst/locatie, meewerken aan een Univé activiteit etc.
 • De vereniging of het evenement heeft geen winstoogmerk
 • Het indienen van een sponsorverzoek is geen garantie op toekenning
 • Past bij de kernwaarden: persoonlijk, betrokken en dichtbij.

Wat sponsoren wij niet:

 • Individuele aanvragen
 • Dorpsfeesten en festivals
 • Goede doelen (rechtstreeks of indirect)
 • Doelen met een politieke boodschap

Tegenprestatie

Bij Univé Samen streven we naar een samenwerking waarin beide partijen iets waardevols toevoegen. Voor de sponsoring bieden wij verschillende mogelijkheden tot tegenprestaties. Dit kan variëren van Univé-uitingen op diverse communicatiemiddelen, zoals een beachvlag, banners en promotiemateriaal, tot het ter beschikking stellen van een wederdienst. Denk hierbij aan het leveren van mankracht of beschikbaar stellen van een locatie voor evenementen van Univé Samen. Op die manier benadrukken we niet alleen onze gedeelde doelen, maar versterken we ook de lokale betrokkenheid. Kortom, de tegenprestaties worden op maat afgestemd, met als doel een waardevolle en langdurige relatie tussen Univé Samen en haar sponsoren te bevorderen.